SNEICS și inaplicabilitatea punctelor de penalizare din legea privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

0
15

Autor: GOGA Aurelian Liviu – consilier juridic ASFOR

Activitatea ilegală continuată și repetată a unor operatori economici din domeniul silvic afectează în egală măsură pădurea, concurența legală în piața lemnului și imaginea sectorului. În încercarea de a reduce acest fenomen, în Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice au fost introduse punctele de penalizare și instrumentul denumit SNEICS.

Sancțiunile de natură contravențională din legea mai sus amintită se transpun în puncte de penalizare. Acestea sunt stabilite în funcție de cuantumul cu care se sancționează fapta, procedura de calcul al acestora fiind următoarea:

1. În cazul sancțiunii contravenționale definitive aplicată unui angajat / administrator / asociat / acționar la un operator economic / grupul de operatori economici, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic / grupul de operatori economici respectiv se stabilește după cum urmează:

a) – cuantumul amenzii sub 1000 lei – 2 puncte de penalizare;

b) – cuantumul amenzii între 1001-5000 lei – 4 puncte de penalizare;

c) – cuantumul amenzii peste 5000 lei – 7 puncte de penalizare.

2. În cazul sancțiunii contravenționale definitive aplicată unui operator economic / grup de operatori economici, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic / grupul de operatori economici respectiv se stabilește după cum urmează:

a) – cuantumul amenzii sub 5000 lei – 4 puncte de penalizare;

b) – cuantumul amenzii între 5001-25000 lei – 8 puncte de penalizare;

c) – cuantumul amenzii peste 25000 lei – 14 puncte de penalizare.

3. În cazul sancțiunii definitive aplicate unui angajat / administrator / asociat / acționar la un operator / grupul de operatori economici economic, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni privind activitatea de exploatare a masei lemnoase, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic este de 25 puncte penalizare.

4. Operatorilor economici atestați pentru lucrări de exploatarea pădurilor, care au acumulat un număr de 25 puncte penalizare, le este interzisă participarea la licitațiile / negocierile de masă lemnoasă / materiale lemnoase provenită / provenite din fondul forestier proprietate publică, pentru perioada prevăzută la pct. 5.

5. Punctele de penalizare se prescriu la 6 luni de la data emiterii documentului care le-a generat.

6. Organizatorul licitației/negocierii, în baza unei metodologii aprobate de administratorul fondului forestier proprietate publică, care face parte din caietul de sarcini ia măsura interzicerii participării la licitație/negociere a operatorului economic/grupului de operatori economici care acumulează 25 puncte de penalizare; sancțiunile contestate în condițiile legii nu sunt luate la calculul punctelor de penalizare.

În scopul urmăririi modului de soluționare a contravențiilor silvice și pentru a asigura posibilitatea identificării de către agenții constatatori a situațiilor de repetare a aceleiași fapte de către contravenient, pentru aplicarea sancțiunilor majorate / complementare, după caz, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură, în cadrul SUMAL, realizarea și funcționarea Sistemului național de evidență informatizată a contravențiilor silvice, denumit în continuare SNEICS.

Azi, la doi ani de la intrarea în vigoare a OUG nr. 51/2016, ce a modificat Legea contravențiilor silvice și a introdus punctele de penalizare și instrumentul SNEICS, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură – Ministerul Apelor și Pădurilor nu a pus în funcțiunea acest sistem.

Pot fi cuantificate efectele acestei întârzieri ?

Scrie un comentariu