Secretariatul Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră

Atribuții principale

Secretariatul Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră are următoarele atribuții:

a) primește și înregistrează documentațiile necesare atestării / reatestării / revizuirii;

b) întocmește graficul de ședințe, pe care îl supune spre aprobare președintelui Comisiei;

c) pregătește ședințele și asigură logistica necesară desfășurării acestora;

d) inventariază documentele din dosarele prezentate pentru atestare / reatestare / revizuire și completează fișa fiecărui dosar;

e) redactează certificatele de atestare / reatestare sau revizuire și le prezintă spre semnare președintelui Comisiei;

f) întocmește comunicările către operatorii economici cărora le-au fost respinse cererile de atestare / reatestare /revizuire, cu menționarea motivelor de respingere, și le prezintă spre semnare președintelui Comisiei;

g) ține evidența dosarelor de atestare / reatestare / revizuire într-un registru special și reactualizează, după fiecare ședință, lista operatorilor economici atestați / reatestați, în ordinea emiterii certificatelor, pe suport electronic, precum și a celor respinși;

h) arhivează dosarele care au fost analizate de Comisie;

i) comunică operatorilor economici hotărârile Comisiei privind retragerea certificatului de atestare/reatestare;

j) întocmește procesul-verbal de ședință și consemnează modul în care se desfășoară lucrările Comisiei;

k) redactează hotărârile Comisiei și documentele emise de aceasta;

l) ține evidența personalului de specialitate pentru fiecare operator economic;

m) transmite certificatul de atestare / reatestare / revizuit către operatorii economici direct sau prin intermediul structurilor teritoriale ale ASFOR.

Telefon:

Email:

Adresa:

București - Sector 2, Șoseaua Pipera nr. 46F, etaj 2, cod poștal 020112