Scrisoare adresată Prim Ministrului României

1
882

CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI                                BRAȘOV | 30.04.2018
DOAMNEI VASILICA VIORICA DANCILĂ – PRIM MINISTRUL ROMÂNIEI,
STIMATĂ DOAMNĂ PRIM MINISTRU,

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR, organizație patronală și profesională a agenților economici din exploatări forestiere și industrializarea lemnului, în urma dezbaterilor ocazionate de Adunarea Generală a membrilor din data de 23.04.2018, a hotărât cu unanimitate de voturi să vă aducă la cunoștință următorul punct de vedere:

Domeniul forestier din România se află într-o situație dificilă. Sub finanțarea agenților economici din exploatări forestiere și legislația excesivă, greu de aplicat și, de multe ori, contradictorie, contribuie la această stare de lucruri nedorită și greu de traversat.

Fondul Forestier Național – proprietate publică a statului și a UAT-urilor este administrat de RNP Romsilva și Ocoalele Silvice de Regim. Conform reglementărilor în vigoare, aceștia au dublă calitate, atât administrator, cât și agent economic de exploatare, interferând astfel pe piața lemnului cu agenții economici specializați din exploatări forestiere și prelucrarea primară a lemnului. Faptul că administratorii marchează și selectează parchetele, pe care le exploatează apoi în regie proprie și numai ce rămâne în urma acestei selecții, vând prin licitații publice ca lemn pe picior, reprezintă o discriminare față de ceilalți agenți economici, fiind vorba de un bun public.

În Raportul investigației sectoriale declanșată de către Consiliul Concurenței pe piața lemnului din România s-a determinat că RNP Romsilva deţine o poziţie dominantă pe piaţa comercializării masei lemnoase din România. Aceasta deţine o cotă de piaţă situată peste 50%, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere valoric, în toată perioada analizată.

Mai mult, Consiliul Concurenței consideră că ”alegerea discreționară a partizilor de lemn pe picior de către administratorii fondului forestier proprietate publică este o activitate anticoncurențială pe piața lemnului și poate prolifera corupția în domeniul forestier. RNP Romsilva deține pe piața primară a lemnului o dublă calitate, instituție și întreprindere participantă pe piață, în această situație, atributele sale de instituție, nu ar trebui să ofere RNP Romsilva avantaje de natură concurențială în raport cu ceilalți participanți pe piață. Administratorii de fond forestier proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ – teritoriale, care se ocupă cu recoltarea masei lemnoase pe picior, ar trebui să nu beneficieze de repartiții / rețineri preferențiale ale partizilor.” RNP Romsilva și Ocoalele Silvice de Regim s-au îndepărtat astfel de la misiunea lor de bază – de administrare și control în exploatare. Controlându-se pe ei înșiși, administratorii au generat compromisuri în activitățile desfășurate în pădure.

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR consideră că pentru reechilibrarea și pentru buna desfășurare a activităților din domeniul forestier este absolut necesară respectarea principiilor de bază ale economiei de piață – transparența și libera concurență. După părerea noastră, activitatea desfășurată ca administrator și agent economic privilegiat, în același timp, reprezintă o incompatibilitate. Pentru acest motiv apreciem necesară abrogarea HG nr. 229/2009 și elaborarea unui act normativ nou, care să reglementeze, în baza unor principii actualizate, organizarea și funcționarea unităților silvice responsabile pentru administrarea și dezvoltarea fondului forestier proprietate publică.

Cu deosebită considerație,

NICOLAE ȚUCUNEL
PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

1 COMENTARIU

Scrie un comentariu