RNP Romsilva se poate transforma în societate comercială ?

0
24

Autor: GOGA Aurelian Liviu – consilier juridic ASFOR

RNP Romsilva se poate transforma în societate comercială, conform unui act normativ adoptat în ședința Guvernului României din 28.06.2018. Ordonanța de urgență pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale prevede Regiile autonome pot fi reorganizate prin fuziune, prin divizare sau prin transformare în societăți, în conformitate cu Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre de Guvern sau după caz, prin hotărârea consiliului local/ hotărârea consiliului județean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar statul român sau autoritatea administrației publice locale. Actul normativ discutat în ședința Guvernului poate fi cercetat la finalul articolului.

Nu este prima dată când legiuitorul i-a în considerare această abordare, în Hotărârea Guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică, la art.74 din Regulament se prevedea În cadrul valorificării masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică, în condițiile art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, pentru administratorii de fond forestier proprietate publică, cu rol atât în administrarea fondului forestier, cât și de operator economic, având calitatea de întreprindere, potrivit definiției prevăzute la art. 1 lit. g), se impune separarea, din punct de vedere juridic și contabil, a celor două activități, pentru asigurarea imparțialității în îndeplinirea sarcinilor care le revin. Administratorul de fond forestier proprietate publică implicat în elaborarea documentației de atribuire a masei lemnoase și în selecția participanților la procedura de vânzare poate participa la această procedură în calitate de ofertant doar cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese.

În analiza desfășurată în ultimii ani asupra pieței lemnului, Consiliul Concurenței emitea următoarele concluzii:

Alegerea discreționară a partizilor de lemn pe picior de către administratorii fondului forestier proprietate publică este o activitate anticoncurențială pe piața lemnului și poate prolifera corupția în domeniul forestier. RNP Romsilva deține pe piața primară a lemnului o dublă calitate, instituție și întreprindere participantă pe piață, în această situație, atributele sale de instituție, nu ar trebui să ofere RNP Romsilva avantaje de natură concurențială în raport cu ceilalți participanți pe piață.Administratorii de fond forestier proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ – teritoriale, care se ocupă cu recoltarea masei lemnoase pe picior, ar trebui să nu beneficieze de repartiții / rețineri preferențiale ale partizilor. (Raportul preliminar privind investigația sectorială pe piața lemnului din România, 2015)

În toată perioada analizată 2011 – 2015, luând în considerare cotele de piaţă deţinute pe piaţa comercializării masei lemnoase din România, determinate din punct de vedere cantitativ, RNP Romsilva a deţinut poziţia de lider al pieţei. De asemenea, luând în considerare cotele de piaţă deţinute pe piaţa analizată, determinate din punct de vedere valoric, RNP-Romsilva a deţinut poziţia de lider al pieţei. Cu privire la piaţa producţiei şi comercializării masei lemnoase din România, analizată atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere valoric, s-a constatat că RNP Romsilva deţine o poziţie dominantă, având o cotă de piaţă situată peste pragul de 50%, în toată perioada analizată 2011-2015.

Principalii competitori ai RNP Romsilva deţin individual, o cotă de piaţă situată sub pragul de 1%, în toată perioada analizată 2011-2015, aceştia neavând posibilitatea reală de a concura individual RNP Romsilva. Cifrele de afaceri înregistrate de către principalii competitori ai RNP Romsilva, prin raportare la cifrele de afaceri realizate de către RNP Romsilva, sunt mici şi foarte mici.

RNP-Romsilva deţine o poziţie dominantă pe piaţa comercializării masei lemnoase din România. Aceasta deţine o cotă de piaţă situată peste 50%, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere valoric, în toată perioada analizată, 2011-2015.(Raportul investigației sectoriale declanșată de către consiliul concurenței pe piața lemnului din România, 2017)

Considerăm că soluția pentru reechilibrarea activităților din domeniul forestier este  respectarea principiilor de bază ale economiei de piață – transparența și libera concurență. În aceste condiții, activitatea desfășurată ca administrator și agent economic privilegiat, în același timp, reprezintă o incompatibilitate.

Poate fi tranșată această incompatibilitate prin despărțirea activității de administrator a RNP Romsilva de cea de agent economic prin transformarea în societate comercială ?

Scrie un comentariu