RNP Romsilva – conducere corporativă sau conducere politică ?

0
11

Autor: GOGA Aurelian Liviu – consilier juridic ASFOR

Selectarea conducerii RNP Romsilva este guvernată în prezent de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, regiile autonome înființate de stat fiind clasificate în temeiul legii ca întreprindere publică.

Ministerul Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate tutelară, are un rol important, având următoarele atribuții în procesul de selecție a conducerii RNP Romsilva:

  • să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director aflați pe lista scurtă;
  • să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;
  • să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
  • să încheie contractele de mandat cu administratorii;
  • să monitorizeze și să evalueze performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale fondatoare, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea regiei autonome;
  • să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractul de mandat;
  • să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet lista administratorilor în funcțiune de la regiile autonome;
  • alte atribuții prevăzute de lege;

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – s-a încercat excluderea mai multor entități de la obligația selecției și numirii conducerii acestora prin procedura de selecție corporativă, urmând ca conducerile acestora să fie numite politic. Curtea Constituțională a României a constatat că adoptarea acestui act normativ este neconstituțională, prin nerespectarea principiului bicameralismului parlamentar. Mai explicit, prevederile adăugate în urma dezbaterilor din Camera Deputaților au depășit intenția inițiatorului actului normativ dezbătut în Senat.

În prezent, coaliția de guvernare a inițiat un nou proiect de lege pentru modificarea prevederilor legislației guvernării corporatiste, în sensul în care aproximativ 100 de companii de stat și regii autonome – printre care și RNP Romsilva, să fie exceptate de la conducerea corporativă. Astfel, noua conducere a RNP Romsilva – Director General și Consiliu de administrație – va putea fi numită exclusiv politic – orice persoane, indiferent de pregătirea lor profesională și de experiență.

Care credeți că este cea mai potrivită formă de selecție și numire a conducerii RNP Romsilva – conducere corporativă sau conducere politică ?

Scrie un comentariu