Revista Meridiane Forestiere nr.3/2017 (Iunie)

0
96

SUMAR

Adunarea Generală ASFOR • ASFOR General Assembly • Consumuri și pierderi tehnologice • Technical losses and consumption • Sectorul forestier, evoluţii şi tendinţe în 2017 • Forestry sector, evolutions and tendencies for 2017 • Pădurile, lemnul energetic şi CO2 • Forests, energetic wood and CO2 • Observaţii şi opinii critice în legătură cu HG 1004/2016 • Critical observations and opinions on HG 1004/2016 • Marii şi micii investitori pe piaţa lemnului • Big and small investors in timber market • ASFOR în forum consultativ pentru certificare forestieră • ASFOR in consultative forum regarding forest certification • Proiectul legislativ privind contravenţiile silvice (PLX 162) • The legal project related to forestry contraventions (PLX 162)

DISTRIBUIȚI
Asociația Forestierilor din România - ASFOR este o organizație patronală și profesională a agenților economici din exploatări forestiere și industrializarea lemnului.

Scrie un comentariu