Revista Meridiane Forestiere nr.2/2017 (Aprilie)

1
244

SUMAR

Adunările generale anuale la sucursalele ASFOR / Annual General Meetings at ASFOR branches * Măsurarea lemnului – reguli, metode, erori / Wood measurement – rules, methods, errors * Panourile din lemn tip CLT / CLT Wood Panels * Producătorii de cherestea şi scăderea cifrei lor de afaceri / Timber producers facing a low business rate * Strategia energetica 2050 – tendinţe pozitive pentru lemn / Energy strategy 2050 – positive tendencies regarding wood * Business Focus : Susai Servcom SRL * Securitatea muncii la recoltarea lemnului în doborâturi de vânt / Labour security during blowdown timber harvesting operations * Comerţul cu produse lemnoase în 2016 / Wood products trade in 2016

DISTRIBUIȚI
Asociația Forestierilor din România - ASFOR este o organizație patronală și profesională a agenților economici din exploatări forestiere și industrializarea lemnului.

1 COMENTARIU

Scrie un comentariu