Regulamentul LULUCF a fost publicat în Monitorul Oficial al Uniunii Europene

0
10

Autor: GOGA Aurelian Liviu – consilier juridic ASFOR

REGULAMENTUL (UE) NR. 841/2018 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE, cunoscut sub denumirea Regulamentul LULUCF a fost publicat în Monitorul Oficial al Uniunii Europene. Textul în limba română poate fi parcurs mai jos.

În temeiul Regulamentului LULUCF statele membre ale UE trebuie să se asigure că emisiile de gaze cu efect de seră generate de utilizarea terenurilor, de schimbarea utilizării terenurilor sau de silvicultură sunt compensate prin cel puțin o eliminare echivalentă de CO2 din atmosferă, regulamentul aplicându-se deocamdată pentru perioada 2021-2030.

Noile norme oferă statelor membre un cadru de stimulare a utilizării terenurilor într-un mod mai favorabile climei, fără a impune noi restricții sau birocrație asupra actorilor individuali.

Acest lucru va ajuta fermierii să dezvolte practici agricole inteligente în domeniul climei și va sprijini forestierii printr-o vizibilitate sporită pentru beneficiile climatice ale produselor din lemn, care pot stoca carbonul separat din atmosferă și pot înlocui materialele cu emisii mari.

Emisiile de biomasă utilizate în energie vor fi înregistrate și înregistrate în raport cu angajamentele climatice ale fiecărui stat membru pentru 2030, prin aplicarea corectă a contabilității în LULUCF.

Întrucât gestionarea pădurilor este principala sursă de biomasă pentru producția de energie și de lemn, normele contabile mai solide și guvernanța pentru gestionarea pădurilor vor oferi o bază solidă pentru viitoarea politică a Europei în domeniul energiei regenerabile după 2020.

Scrie un comentariu