Raportul asupra Proiectului de lege pentru modificarea Codului Silvic a fost publicat

3
696

Camera Deputaților

Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008-Codul silvic (PLx 55/2018) a fost publicat și poate fi cercetat mai jos.

Art.59 are următoarea formă:
La articolul 59 alineatul (51), literele a) şi b) ale alineatului (52) şi alineatul (55), se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(51) Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, tăierile de igienă, precum şi tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafeţele compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a statului, se realizează de către administratorii prevăzuţi de lege, în următoarea ordine:
a)prin exploatare în regie proprie, cu forţe proprii; 
b) prin exploatare în regie proprie, prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră; 
c) prin valorificare ca masă lemnoasă pe picior.
Autor: Ioan Terea, deputat PSD Corneliu Olar, deputat PNL Ion Tabugan, deputat ALDE 

3 COMENTARII

Scrie un comentariu