Încă un motiv în favoarea modificării Codului Silvic

1
267

Autor: GOGA Aurelian Liviu – consilier juridic ASFOR

Încă un motiv pentru modificarea Codului Silvic – pentru că azi, 20.06.2018, se află pe ordinea de zi Pl-x nr.55/2018 – Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic, după  ce săptămâna trecută nu a mai ajuns să fie votat.

Pădurea are un rol multiplu, servind în aceeași măsură funcția ecologică, funcția economică și funcția socială. Cadrul legislativ aplicabil în domeniul economiei forestiere trebuie să asigure un echilibru în aplicarea celor trei funcții. Domeniul forestier din România se află la această dată, într-o situație dificilă, generată de modificarea Codului Silvic din anul 2017. Pentru a elimina situația de blocaj a resursei de masă lemnoasă, credem că este necesară stabilirea unui nou cadru legislativ în condiții de eficiență economică și aplicabilitate prin Regulamentul de valorificare al masei lemnoase, act normativ aprobat prin hotărâre de Guvern.

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative trebuie respectate următoarele principii:

  • Soluțiile legislative avute în vedere trebuie să prezinte suplețe pentru a realiza îmbinarea caracterului de stabilitate a reglementării cu cerințele de perspectivă ale dezvoltării sociale. (art.23 pct.2)
  • Pentru fundamentarea noii reglementări se va porni de la dezideratele sociale prezente și de perspectivă, precum și de la insuficiențele legislației în vigoare. (art.6 pct.2)
  • Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente și posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficiență legislativă. (art.6 pct.1)

Forma actual în vigoare a art.59 pct.5 indice 1 – pct.5 indice 9 nu i-a în considerare relațiile economice și sociale existente între administratorii fondului forestier, firmele de exploatare și consumatorii lemnului de foc.

Deși s-a încercat prin forța coercitivă a actului normativ – Codul Silvic, stabilirea unor relații economice direct între consumatorii de lemn de foc și administratorii fondului forestier, eliminând o verigă importantă din circuitul economic – firmele de exploatare, această impunere nu a putut atinge efectul scontat. Volumele de masă lemnoasă, sortimentația și modul de vânzare sunt detalii tehnice, ce ar trebui stabilite în funcție de condițiile de piață de către vânzători.

Transformările produse în piața lemnului ar trebui să poată fi rapid reflectate prin modificări legislative, ceea ce se poate face mult mai eficient prin modificarea unei hotărâri de Guvern, decât a unei legi organice.

Pentru a asigura echilibrul în legiferarea celor trei funcții ale pădurii este necesar ca administratorii fondului forestier să facă administrare și control, iar agenții economici atestați – lucrările de exploatare.

1 COMENTARIU

Scrie un comentariu