Modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național

0
13

Autor: GOGA Aurelian Liviu – consilier juridic ASFOR

În luna februarie 2017, Asociația Forestierilor din România – ASFOR a transmis o adresă conducerii Camerei Deputaților, prin care solicita completarea Legii nr. 56/2010 prin raportare la însăși dispozițiile acesteia, respectiv art.2 alin.1 teza 1, conform căreia, pe baza analizei modului în care actuala rețea de drumuri și căi ferate forestiere asigură accesibilizarea pădurilor pentru executarea lucrărilor silviculturale, pentru prevenirea și stingerea incendiilor și pentru exploatarea pădurile în condiții ecologice și de rentabilitate se stabilesc anual, pe bazine hidrografice, prioritățile de realizare a drumurilor, pe unități fizice și costuri estimative în cadrul programului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a statului.

Având în vedere că la momentul actual accesul la fondul forestier național se face nu doar pe drumuri auto, ci și pe căi ferate forestiere, proprietate a RNP Romsilva, se impune ca și această categorie să fie inclusă în prevederile Legii nr. 56/2010, întrucât, în prezent, acestea nu sunt acoperitoare și pentru această categorie de căi de acces. Menționăm că sintagma căi ferate forestiere a fost utilizată de legiuitor în cuprinsul art.2, ceea ce denotă că acestea au fost avute în vedere la emiterea actului normativ.

Adresa ASFOR, în integralitatea ei, poate fi parcursă mai jos:

Propunerea Asociației Forestierilor din România – ASFOR a fost preluată de Parlament și promovată ca propunere de act normativ Pl-x nr. 494/2017. În ședința din 02.07.2018, în cadrul sesiunii extraordinare, a fost votată articol cu articol modificarea Legii nr. 56/2010, după cum urmează:

1.La articolul 1 alineatul (1), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

a) lucrări de construire de drumuri și căi ferate forestiere;

b) lucrări de intervenții de natura investițiilor la drumurile și căile ferate forestiere existente, în scopul menținerii integrității și funcționalității acestora, inclusiv repuneri provizorii în funcțiune.

2.La articolul 6, literele a) – d) vor avea următorul cuprins:

a) proiectarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere și a căilor ferate forestiere;

b) proiectarea lucrărilor de intervenții de natura investițiilor la drumurile forestiere și a căilor ferate forestiere;

c) executarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere și căilor ferate forestiere noi;

d) executarea lucrărilor de intervenții de natura investițiilor la drumurile forestiere și căile ferate forestiere existente.

Forma actului normativ votată de Senat și de Camera Deputaților poate fi parcursă mai jos:

Scrie un comentariu