Modificarea Codului Silvic – dezbatere și vot pe articole

0
77

Autor: GOGA Aurelian Liviu – consilier juridic ASFOR

În data de 10.07.2018 s-a desfășurat la Camera Deputaților dezbaterea Pl-x 55/2018 pentru modificarea Codului și votul pe articole. În urma votului pe articole s-au produs modificări importante la art.59 din Codul Silvic.

Reproducem mai jos forma aprobată de Comisia de agricultură și silvicultură, formă cu care s-a intrat în ședință și forma rezultată în urma dezbaterilor și a votului pe articole, amendament propus de deputalul PSD Suceava Emanuel Havrici.

Forma aprobată de Comisia de agricultură silvicultură:

La articolul 59 alineatul (5 indice 1), literele a) şi b) ale alineatului (5 indice 2) și alineatul (5 indice 5), se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(5 indice 1) Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, tăierile de igienă, precum și tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafețele compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a statului, se realizează de către administratorii prevăzuţi de lege, în următoarea ordine:
a) prin exploatare în regie proprie, cu forţe proprii;
b) prin exploatare în regie proprie, prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră;
c) prin valorificare ca masă lemnoasă pe picior.

Forma finală – amendament al deputatului PSD Suceava Emanuel Havrici:

La articolul 59 alineatul (5 indice 1), literele a) şi b) ale alineatului (52) și alineatul (55), se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(5 indice 1) Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, tăierile de igienă, precum şi tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafeţele compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a statului, se realizează de către administratorii prevăzuţi de lege, în următoarea ordine:

a) prin exploatare în regie proprie, cu forţe proprii;
b) prin exploatare în regie proprie, prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră;
c) prin valorificare ca masă lemnoasă pe picior; valorificarea ca masă lemnoasă pe picior se poate face numai pentru volumul din actele de punere în valoare care depăşeşte capacitatea proprie de exploatare la nivelul ocolului silvic/bazei experimentale şi după organizare a cel puţin două proceduri de achiziţie publică, în condiţiile legii. Volumul lemnului de foc rezultat din masa lemnoasă valorificată pe picior se oferă spre valorificare în ordinea de priorităţi prevăzută la alin. (5 indice 2).

Autor: Emanuel Havrici, deputat PSD

Scrie un comentariu