Federația Forestierilor din România

Federația Forestierilor din România este o organizație a entităților persoane juridice interesate de soarta pădurilor din România, autonomă, fără caracter politic, fiind constituită pe principii democratice la nivel național, cu structură organizatorică teritorială proprie în scopul reprezentării, promovării, susținerii și apărării intereselor economice, tehnice și juridice ale membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, și cu oricare alte entități (persoane fizice și juridice), în raport cu obiectul său de activitate – care este activitatea de reprezentare a entităților interesate de susținerea, protejarea, promovarea, gestionarea și exploatarea pădurii, atât în plan național, cât și internațional.

Birourile teritoriale ale federației sunt prezentate mai jos.

Birouri teritoriale ASFOR Placeholder
Birouri teritoriale ASFOR