Consiliul Director

Consiliul Director al Asociației Forestierilor din România – ASFOR asigură coordonarea activității asociației și executarea hotărârilor Adunării Generale. Acesta este alcătuit din Președintele ASFOR, care este și Președintele Consiliului Director, vicepreședinți și membri. Președinții sucursalelor sunt membrii de drept ai Consiliului Director.

Consiliul Director este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani.

Componența Consiliului Director

NUMECALITATE
ȚUCUNEL NICOLAEPreședinte ASFOR
ARION CONSTANTINVicepreședinte
BARBU NICOLAEVicepreședinte
BĂLĂNESCU CRISTIANVicepreședinte
FRUNZĂ DANIELVicepreședinte
ONESCU MIHAIVicepreședinte
COMAN VASILEPreședinte sucursala Maramureș
COȘA IOANPreședinte sucursala Bacău
IUGAN OCTAVIANPreședinte sucursala Cluj - Bistrița
ILIOIU IONPreședinte sucursala Prahova
MĂRGINEANU VIORELPreședinte sucursala Buzău
BĂDESCU NOVACPreședinte sucursala București
RADU DUMITRUPreședinte sucursala Sibiu
MOGOȘ VIORELPreședinte sucursala de Vest
IUGAN EMILMembru
STOICA CONSTANTINMembru
SBERA IOANMembru
VORNICEL TUDORMembru
MUSCĂ CIPRIANMembru
REMUS PETRUSEMembru
MALEA DOINELMembru