Revista Meridiane Forestiere nr.5/2016 (Octombrie)

SUMAR O mare reuşită - Ziua Forestierului, Reghin 2016 * A Huge Success - The Forester’s Day, Reghin 2016 * Mesajul ministrului mediului cu prilejul Zilei Forestierului * The message of the ministry of environment...

Revista Meridiane Forestiere nr.4/2016 (August)

SUMAR Ne pregătim de Ziua Forestierului 2016 / Preparing for the Foresters’ Day 2016 * Discursul ministrului mediului, sesiunea plenară “Economia verde în regiunea pan-europeană”, Batumi, 2016 / Ministry of environment speech, the plenary session...

Revista Meridiane Forestiere nr.3/2016 (Iunie)

SUMAR Adunarea Generală anuală ASFOR, Braşov, 21 aprilie 2016 / ASFOR annual General Assembly, Braşov, 21st of April 2016 * Acord privind schimbările climatice / Agreement On Climate Change * Masa lemnului în stare uscată...

Revista Meridiane Forestiere nr.2/2016 (Aprilie)

SUMAR Preţuri RNP pentru masa lemnoasă fasonată * RNP prices for round wood * Încălzirea climatică globală şi efectele asupra pădurii europene * Global warmth and its effects on the European forest * Caracteristicile lemnului...

Revista Meridiane Forestiere nr.1/2016 (Februarie)

SUMAR Producătorii români de panouri sunt nevoiţi să reducă producţia * Manifestaţie de protest în capitală împotriva creşterii preţului lemnului * Protest in Bucharest against high-priced timber * Sortilemn Gherla, fără resursă de lemn *...

Revista Meridiane Forestiere nr.6/2015 (Decembrie)

SUMAR Adunarea Generală a Organizaţiei Europene a Producătorilor de Cherestele - EOS * EOS - The General Assembly of the European Organization of the Sawmill Industry * Extras HG 924/2015 * Piața globală a butoaielor...

Revista Meridiane Forestiere nr.5/2015 (Octombrie)

SUMAR Eficienţa economică în sectorul forestier * The economic efficiency in the forestry sector * Resturile de exploatare * Wood Residues from Forest Exploitation * Business Focus - Losan România SRL * Preţul lemnului în...

Revista Meridiane Forestiere nr.4/2015 (August)

SUMAR Top 100 - clasificarea companiilor din grupele CAEN 210, 220, 1610 şi 162, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiei financiare de la 31 decembrie 2014 * TOP 100 classification of companies within CAEN groups...

Meridiane Forestiere nr.3/2015 (Iunie)

SUMAR Certificarea peleţilor din lemn * Certification of wood pellets * O parcelă pierdută * A lost forest parcel * Asociaţiile forestiere şi micile proprietăţi private * Forestry associations and small private properties * Business...

Revista Meridiane Forestiere nr.2/2015 (Aprilie)

SUMAR Codul Silvic, încă un apel * The Forest Code, Another Call * Repartizarea pe județe a agenților economici atestați pentru activități de exploatări forestiere * Distribution by county of economic operators certified for forestry...