Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, actualizată 18 iunie 2017

Include modificările aduse prin OUG nr.71/2011; OUG nr.51/2016; Legea nr.134/2017. Act normativ actualizat la data de 18 iunie 2017. CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. - (1) Constituie contravenție silvică fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin prezenta...