Confiscarea materialelor lemnoase și a mijloacelor de transport reglementată de Legea nr.171/2010 privind stabilirea...

Conform prevederilor Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice confiscarea materialelor lemnoase se dispune pentru următoarele fapte: expedierea, transportul, primirea, depozitarea și/sau prelucrarea de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare...

Materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile

Activitatea organelor de control în domeniul transportului ridică încă întrebarea - materialele lemnoase sunt bunuri divizibile ? Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 reglementează furnizarea şi transportul rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România. Art.1...

Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, actualizată 18 iunie 2017

Include modificările aduse prin OUG nr.71/2011; OUG nr.51/2016; Legea nr.134/2017. Act normativ actualizat la data de 18 iunie 2017. CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. - (1) Constituie contravenție silvică fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin prezenta...