Care sunt perisabilitățile admise legal ale lemnului ?

0
35

Autor: GOGA Aurelian Liviu – consilier juridic ASFOR

Art.19 pct.4 lit.q din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice prevede – (4) Următoarele fapte constituie contravenții silvice și se sancționează după cum urmează:

q) nedeținerea în depozit a cantităților de materiale lemnoase pe specii/grupe de specii și sortimente industriale, determinate ca diferențe între stocurile scriptice și faptice, inventariate la data efectuării controlului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și cu confiscarea contravalorii materialelor lemnoase în cauză, cu luarea în considerare a toleranțelor și perisabilităților admise legal.

În acest context devine evidentă întrebarea – care sunt perisabilitățile admise legal ale lemnului ?

În data de 10 iunie 2004 a intrat în vigoare Norma privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, fiind aprobată prin HG nr. 831/2004. Prin acest act normativ, perisabilitățile sunt definite ca scăzămintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitării și desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliză, răcire, înghețare, topire, oxidare, aderare la pereții vagoanelor sau ai vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare, îngroșare, împrăștiere, fărâmițare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, în procesul de comercializare în rețeaua de distribuție (depozite cu ridicata, unități comerciale cu amănuntul și de alimentație publică).

Nu constituie perisabilități pierderile incluse în normele de consum tehnologic, precum și cele produse prin neglijență, sustrageri și cele produse din alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forță majoră.

Anexa nr. 1 prevede că limitele maxime ale perisabilității lemnului sunt:

Lemn de foc – vrac – transport – 0,4%

Lemn de foc – vrac – depozitare și desfacere – 7% – la o durată medie de depozitare de 90 de zile. Limita maximă de perisabilitate de 7,0 se aplică proporțional cu durata efectivă de depozitare raportată la o perioadă de 90 de zile.

Scrie un comentariu