Autorizația de mediu pentru activitatea de exploatări forestiere nu mai este solicitată

2
665

Prin Ordinul nr. 1078 / 01.08.2017 al Ministrului Mediului privind modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007 se abrogă activitatea de exploatări forestiere dintre activitățile pentru care se solicită eliberarea unei autorizații de mediu, în concordanță cu solicitările Asociației Forestierilor din România – ASFOR.

Astfel, Ordinul nr. 1078 / 01.08.2017 al Ministrului Mediului a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 02.08.2017 și prevede:

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 95139/DM din 19.06.2017 al Direcției generale evaluare impact și controlul poluării, în temeiul prevederilor art. 12 alin.(2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.13 alin.(4) din HG nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art.I. – Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 27 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 19 se abrogă.

2.La Anexa nr. 1 la Procedură, “Lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu”, nr. crt. 9 “Silvicultură și exploatare forestieră”, inclusiv coloana de la Observaţii “Numai exploatare forestieră ” se abrogă.

Art.II – Metodologia de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 14 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

– La articolul 35, după alin. (9) se introduc două alineate noi, alin. (10) și alin. (11) care vor avea următorul cuprins:

” (10) Ocoalele silvice solicită administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, cu cel puțin 15 zile înainte de emiterea autorizației de exploatare forestieră, condițiile specifice ce trebuie respectate de către titularii autorizației, pentru desfășurarea activității de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, condiții ce vor fi introduse în cuprinsul autorizației de exploatare forestieră, inclusiv condițiile cuprinse în planurile de management ale ariilor naturale protejate.”

” (11) În situația în care ariile naturale protejate nu au administratori/custozi, ocoalele silvice vor solicita Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, cu cel puțin 15 zile înainte de emiterea autorizației de exploatare, condițiile specifice ce vor fi introduse în cuprinsul autorizației de exploatare, condiții ce trebuie respectare de către titularii autorizației de exploatare”.

Art.III – Emitentul autorizației de exploatare forestieră, în termen de 7 zile calendaristice de la data emiterii acesteia transmite comisariatului județean al Gărzii Naționale de Mediu de pe raza județului în care se desfășoară activitatea o notificare care să conțină următoarele informații: titularul activității de exploatare forestieră, datele de contact ale acestuia, numărul și data autorizației de exploatare emise, unitatea de producție, parcela, subparcela (unitatea amenajistică), volumul de masă lemnoasă extras, durata activității.

Art.IV – Ocoalele silvice informează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și autoritățile competente pentru protecția mediului, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor celui pentru care se realizează informarea, cu privire la numărul autorizațiilor de exploatare forestieră emise, titularii autorizațiilor de exploatare forestieră, datele de contact ale acestora, unitățile de producție, parcelele și subparcelele (unitățile amenajistice).

Art.V – În cazul activităților de exploatare forestieră aflate în curs de reglementare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, acestea nu mai fac obiectul reglementării din punctul de vedere al protecției mediului, iar documentația depusă se returnează la cererea titularului, fără restiruirea tarifelor achitate.

Art.VI – Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate pubblică pe site-ul instituției lista administratorilor / custozilor ariilor naturale protejate, inclusiv datele de contact, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art.VII – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

VICEPRIM – MINISTRU,
MINISTRUL MEDIULUI
Graţiela Leocadia GAVRILESCU

2 COMENTARII

  1. Pai si ASFOR e de acord ? As vrea si putina opinie cind se comunica informatii atit de importante. Nu inseamna asta ca se va exploata excesiv si pune in pericol sanatatea padurii si a noastra ?

Scrie un comentariu