ANPM – pentru activitatea de exploatări forestiere nu mai este necesară obținerea autorizației de mediu

0
185

Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin adresa cu nr. 1/2536/VT/03.08.2017 adresată Asociației Forestierilor din România – ASFOR, comunică sub semnătura Dlui. Viorel Toma – Președinte că, pentru activitatea de exploatare forestieră nu mai este necesară obținerea autorizației de mediu conform prevederilor Ordinului Ministrului Mediului nr. 1078/2017 care modifică Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 630/2017.

Scrie un comentariu