Alarmă falsă

0
278
Glogal Forest Watch

Autor: Maria Mihul – consilier ASFOR

A fost sau nu alarmă falsă ?

300.000 de hectare de pădure au fost tăiate în România în perioada 2001-2016, potrivit unei platforme online denumite Global Forest Watch, care publică hărți interactive pe baza imaginilor furnizate de sateliți ai NASA. Datorită acestei platforme, putem înțelege și urmări, pe orice regiune dorită, fenomenul deforestării din România.

Așa începe un articol, apărut luna trecută, care merită o scurtă analiză. Conform articolului amintit, în medie, într-un an s-a recoltat arboretul bătrân de pe suprafețe ce însumează 20.000 ha, ceea ce, la nivelul anului 2016 reprezintă:

  • 0,3% din fondul forestier național; și
  • 0,7% din categoria pădurilor de producție, grupa II funcțională.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) în Statistica activităților din silvicultură în anul 2016 au fost parcurse cu tăieri legale următoarele suprafețe de pădure:

  • 8.068 ha arborete tăiate printr-o singură intervenție (4084 ha tăieri rase, 755 ha tăieri de refacere, 3229 ha tăieri în crâng), care pentru un necunoscător al silviculturii sau pentru o persoană răuvoitoare pot părea despăduriri sau chiar defrișări;
  • 57.310 ha tăieri de regenerare – acest tip de tăieri se execută în trei intervenții pe aceeași suprafață, prima fiind tăierea de însămânțare, a doua de lărgire a ochiurilor cu semințiș și punerea în lumină a acestuia, și ultima – în care se taie și ultimii arbori, pentru ca semințișul instalat să se dezvolte. Deci, am putea considera că la ultima tăiere s-a parcurs o treime din totalul tăierilor de regenerare, adică 19103 ha – suprafață, care privită doar din satelit, poate părea și ea despădurire sau chiar defrișare.

Însumarea suprafețelor parcurse cu tăieri de regenerare (19.103 ha) cu a suprafețelor în care s-au recoltat arboretele tăiate printr-o singură intervenție (8.068 ha) are ca rezultat o suprafață de 27.171 ha parcursă cu lucrări legale de recoltare a masei lemnoase, cu 7.171 ha în plus, în anul 2016, față de suprafața de 20.000 ha prezentată alarmist. Cel mai probabil, acestea sunt suprafețe foarte bine regenerate, cu semințiș bine dezvoltat și protejat la ultima intervenție de recoltare a arborilor din vechiul arboret, astfel încât din satelit a părut teren împădurit.

Global Forest Watch este o platformă ce trebuie înțeleasă și folosită ca un instrument ce oferă un volum de informații utile, dar insuficiente pentru a baza o concluzie doar pe baza acestora – informația preluată din teren și din alte surse naționale, documentate și cu caracter legal fiind necesară pentru orice analiză ce se dorește pertinentă și utilă, fără a porni de la idei preconcepute și părtinitoare.

Scrie un comentariu